Chia Sẻ Hơn 100 Khóa Học Lập Trình (250GB) UDEMY

Chia sẻ 100 khoá học Udemy – Đa phần là khoá về IT
– Dung lượng: 243.93GB
– Các khóa học về Python, Java, C, C++, Framework, JQuery, ASP… đầy đủ mọi ngôn ngữ lập trình.

Hướng dẫn sử dụng
– Vì có rất nhiều khóa nên bạn tìm kiếm bằng cách Ctrl+F rồi gõ tên khóa cần học.
– Một số khóa dung lượng nặng nên sẽ bị cắt thành nhiều phần (đuôi là .z01 , z02..)
=> Các bạn tải hết các part về bỏ chung một Folder. Sau đó giải nén file có đuôi .zip

LINK DOWNLOAD

Chia sẻ:

Viết một bình luận